Parkflat Beukenhorst

Rechtsvorm

Parkflat Beukenhorst is een serviceappartementencomplex voor 55-plussers ( de intentie is: 50- plussers ) Als u een woning koopt in Parkflat Beukenhorst dan koopt u een zogenaamd appartementsrecht. Dat betekent dat u persoonlijk medeĆ«igenaar wordt van het gebouw. Als eigenaar bent u automatisch lid van de Vereniging van Eigenaren (V.v.E.)
 "Parkflat Beukenhorst".

De Algemene Ledenvergadering is hoogste orgaan binnen de vereniging. Het bestuur is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken.

Voor meer informatie over Beukenhorst kunt u een exemplaar aanvragen van  de Akte van Splitsing, het Huishoudelijk Reglement en van de Huisregels.

Ieder najaar wordt een begroting voor het volgend jaar opgesteld en door de leden beoordeeld. Aan de hand van de goedgekeurde begroting worden de tarieven voor het volgend jaar berekend.
Ieder voorjaar wordt aan de leden het jaarverslag ter goedkeuring voorgelegd. Het jaarverslag bevat het verslag van de secretaris en het financieel verslag van het voorgaande jaar.