Parkflat Beukenhorst

Tarieven

Servicekosten en tarieven 2015.

De vaste servicekosten 2015 zijn lager dan voorgaande jaren, omdat de individuele verwarmingskosten separaat in rekening worden gebracht. 

Per saldo wordt op deze wijze over 2015 € 80.000 via voorschotten verwarming verrekend met het werkelijke gasverbruik volgens de warmtemeters per appartement.

De servicekosten per type appartement bedragen per maand:

a.      2-kamer appartement                                          60,5 m²            € 430

b.      Appartementen 25, 54, 82 en 100                       68,7 m²             - 488

c.       3-kamer appartement                                          71,0 m²             - 505

d.      Appartementen 31 en 87                                   101,0 m²             -  715

e.      Appartement 7                                                    109,0 m²            -  773

f.        Appartementen 36 en 64                                   110,5 m²             -  783

g.       4-kamer appartement                                        121,0 m²             -  860

Toeslag € 15 voor dubbele bewoning per appartement en € 12 gebruik garage.

Entreegelden:              

a.      2-kamer appartement                                                       €  1.500

b.      Appartementen 25, 54, 82 en 100                                    -   1.750

c.       3-kamer appartement                                                       -   1.750

d.      Appartementen 31 en 87                                                  -   2.000

e.      Appartement 7                                                                   -   2.250

f.        Appartementen 36 en 64                                                  -   2.250

g.       4-kamer appartement                                                       -   2.500

Toelichting servicekosten:

·       Personeelskosten interne organisatie t.b.v. receptie, administratie, schoonmaak etc.

·       Regulier en planmatig onderhoud gebouw, inclusief eventuele renovatie/upgrading

·       Installatie-onderhoud (lift, E & W, koeling, keukenapparatuur en cv) en inventaris

·       Onderhoud park, tuin en terrein met bestrating, paden en buitenverlichting

·       Verzekeringen: w.o. opstal, collectieve inboedel, WA- en bedrijfsaansprakelijkheid

·       Glasbewassing uitpandige ramen in de gevels (m.a.w. niet op de balkons/loggia’s)

·       Energieverbruik (GWL) algemene ruimten  en afvalverwerking huisvuil ed.

·       Kantoor- en algemene kosten beheer (bestuur, accountant, kantinekosten, advies ed.)

·       Achterwacht buiten kantooruren, (Brand)veiligheid ed.

 

Alle overige kosten komen voor rekening van gebruiker c.q. eigenaar/bewoner, zoals:

·       Individueel aandeel verwarmingskosten o.b.v. verrekening voorschotten

·       Telefonie, internet, kabel TV,

·       Persoonlijke service inzake schoonmaak, maaltijden, technische hulp etc.

·       Eventueel gebruik kantine faciliteiten en zaalhuur t.b.v. persoonlijke feestjes

·       Gemeentelijke belastingen WOZ, rioolrecht, waterschapsbelasting/zuiveringsheffing ed.